Sekretess (GDPR)

Ni kanske vet att Dataskyddslagen uppdaterades 2018 och är nu mera väldigt strikt när det gäller hur företag som Låna en Hund kan använda personuppgifter. Härnedan förklarar vi varför vi begär information om dig, hur vi lagrar det och vad vi använder det till. Vi berättar också vad vi inte använder det till. Om ni har frågor om hur vi hanterar era personuppgifter, kontakta info@lanaenhund.se.

Hur använder Låna en Hund min information och personuppgifter?

Den främsta anledningen till att vi behöver den information som vi begär i profilen är för att skapa en typ av ”matchning” mellan dig och de andra användare av Hemsidan. Detta betyder att du först får fram de Hundägare eller Hundlånare som finns inom din kommun/stad/närområde. På så sätt kan ni lätt hitta varandra.

Om ni ger oss tillstånd (detta begär vi genom direkt förfrågan från oss till er) så nämner vi ert första namn och område på Hemsidan som är tillgänglig för alla för att berätta om hur Låna en Hund fungerar och vad Låna en Hund kan erbjuda. Vi gör detta oftast genom att be er berätta om er upplevelse och lägga upp det som en berättelse på hemsidan. Detta kan även ske i våra konton i sociala medier.

Du kan också motta Låna en Hunds nyhetsbrev och information till din e-postadress.
Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag för kommersiella syften eller reklam. Låna en Hund är en community och platform för hundälskare. Som inloggad användare kan du ge information om hundrelaterade ämnen till andra som är inloggade användare. Du kan även lägga till information i de ”gemensamma” ämnessidor, till exempel, ge tips om bra promenadområden eller resutranger eller kaféer där hundar är välkommna. Denna information är synlig för alla som går in på Hemsidan, och det är bara ditt förnamn som användare som syns på Hemsidan i sådana fall.

Vi använder även personuppgifter för att upptäcka missbruk utan Tjänsten och/eller Hemsidan, så som:

 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra användarvillkor

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det faktum att du vill bli en del av Låna en Hund:s community gör att du ger Låna en Hund rätten att samla in dina kontaktuppgifter för att du ska kunna använda Tjänsten på bästa sätt (se Användarevillkor ovan). Vi samlar in:

 • Ditt förnam och efternam
 • Adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • personnummer
 • IP adress

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du använder samt på vilket sätt du använder dem. När du kontaktar vår oss genom något av våra mejladresser eller telefonnummer samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med dina frågor. Vi behåller informationen tills vi har löst frågorna du har kontaktat oss med.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:

 • du uppger själv när du skapra en profil hos oss.
 • du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och/eller telefonsamtal.
 • skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in på Hemsidan.
 • samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
  Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Hur sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter inom administrationsverktyg på Hemsidan som bara administratörer på Låna en Hund har tillgång till. Vi ber er se till att vi har de senaste och mest aktuella personuppgifter så att vår hantering av dem blir korrekt. Om du vill veta mer om den information vi har om dig så kan du skriva till oss på info@lånaminhund.se.
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta, vilket betyder att vi tar bort dina personuppgifter när du inte är medlem längre.

Cookies

Ni har säkert alla hört talas och sett Cookies aviseringar på hemsidor. Detta är den lilla pop-up meddelande som visar sig när man går in på en hemsida. Man klickar ju ofta bara på Godkänn, men kom du vill veta mer klicka här.

Lämnar vi ut personuppgifter?

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra Tjänsterna på Hemsidan på bästa sätt, t.ex. för att göra analys, utföra betalning, marknadsföring, förbättring av Hemsidan eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor.

Vi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.
Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Dina personuppgifter är dina.

Vi är öppna och helt transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om hur dina personuppgifter har behandlats. Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. I så fall kommer vi också berätta för er om ni då kan utnyttja Tjänsterna till fullo eller inte.

Klagomål om vår behandling av dina personuppgifter

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Ta kontakt med oss på info@lanaenhund.se om ni har klagomål eller andra frågor.